O Firmie

Firma Partner działa jako Agencja na rzecz i w imieniu MetLife TUnŻiR S.A.

Świadczymy usługi w zakresie określania potrzeb klientów oraz doradztwa w zakresie wyboru produktów ubezpieczeniowych firmy MetLife TUnŻiR S.A. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez firmę MetLife TUnŻiR S.A.
Podlegamy nadzorowi KNF.