Grupowe Ubezpieczenie

Historia wprowadzająca w temat.

Pan​ Sympatyczny jest właścicielem firmy zatrudniającej 3 pracowników. Jako dobry szef dba o swoich pracowników i chce zapewnić bezpieczeństwo im oraz ich bliskim w pracy i w domu. Do tej pory nie spotkał się z możliwością ubezpieczenia grupowego dla tak małych firm. 

Kiedy szczególnie powinieneś się tym zainteresować

 • Gdy prowadzisz małą firmę i zależy Ci na bezpieczeństwie Twoim i Twoich bliskich, Twoich pracowników oraz ich bliskich

 • Gdy jesteś pracownikiem małej firmy, która dotąd nie oferowała ubezpieczenia grupowego

 • Jeśli chcesz zwiększyć lojalność swoich pracowników (polisę można zabrać odchodząc z firmy najwcześniej po roku).

 • Jeśli chcesz dać swoim pracownikom dodatkową wartość wiążącą ich z firma inwestując stosunkowo nieduże środki finansowe (jeśli dasz pracownikowi 17 zł to nie będzie to zbyt docenione przez pracownika, ale gdy ubezpieczysz jego życie i zdrowie na kwotę 100 tys. zł to już dużo większa wartość a koszt ten sam).

 • Jeśli nie chcesz obciążać firmy ewentualną odprawą pośmiertną pracownika. Zgodnie z artykułem 93 Kodeksu Pracy odprawa pośmiertna wynosi: 

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat

  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat

  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

  • Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami

 • Jeśli nie chcesz obciążać firmy ewentualnymi roszczeniami pracowników za wypadki przy pracy lub w drodze do pracy.​

Szczegóły ofery

 • Umowa skierowana jest do małych firm (wystarczą 3 osoby, np: szef, jeden pracownik i dowolna osoba współubezpieczona - z rodziny szefa lub pracownika)

 • Szef podpisuje umowę podstawową oraz dodatkowe umowy zgodnie z własnymi potrzebami

 • Każdy z pracowników może dobrać ochronę wg własnych potrzeb

 • Umowa chroni przedsiębiorcę i jego bliskich oraz pracowników i ich bliskich

 • Oprócz ubezpieczenia na życie oraz od nieszczęśliwych wypadków można się ubezpieczyć na wypadek choroby takiej jak np. nowotwór

 • przedsiębiorca otrzymuje bonus w postaci wsparcia asystenta prawnego

 • pracownicy otrzymują bonus w postaci zakupów ze zniżką lub darmowych telefonicznych konsultacji lekarskich (e-Lekarz może stawiać diagnozy, doradzać terapię i wystawiać recepty bez  tracenia czasu na stanie w kolejkach w przychodniach)

 • ubezpieczenia grupowe mają składki około 30% niższe od analogicznych ubezpieczeń indywidualnych

 • składki za ubezpieczenie pracowników stanowi koszt księgowy firmy.

Przykładowe składki i sumy ubezpieczenia

 • ubezpieczenie pracownika w wieku 20 lat od ryzyka śmierci na kwotę 100 000 zł to koszt 17 zł 

 • ubezpieczenie pracownika w wieku 45 lat od ryzyka śmierci na kwotę 100 000 zł to koszt 38 zł 

Chcesz bezpłatnie wyliczyć składkę dla siebie i swoich pracowników?