Prywatna Gwarantowana Emerytura

Historia wprowadzająca w temat.

Pan​ Sympatyczny od dziecka był osobą zdolną i przedsiębiorczą.  Swoją pierwszą firmę założył w wieku 20 lat i od bardzo szybko przebił się na rynku. Jego praca przynosiła mu dużo przyjemności i zapewniała życie na odpowiednim dla niego poziomie. Oczywiście skoro dużo zarabiał to wydawał również sporo, bo czemu miałby sobie czegoś odmawiać. Któregoś dnia dostał list z ZUS-u, w którym wyczytał, że jego przewidywana emerytura to 800zł.... Ponieważ ZUS rzadko żartuje pan Sympatyczny spróbował na poważnie zaplanować swoje comiesięczne wydatki korzystając z tej kwoty.

Wypisał na kartce swoje stałe opłaty: czynsz, prąd, woda, gaz, telefon, jedzenie, leki, ubrania ....

Zaczął wypełniać kwotami tabelę i niestety przekroczył budżet na drugiej pozycji.... 

Kiedy szczególnie powinieneś o to zadbać

 • Gdy jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą i płacisz minimalną składkę do ZUS

 • Gdy masz plany i marzenia aby na emeryturze nie tylko egzystować ale realizować również swoje pasje

 • Gdy chcesz być w przyszłości równie niezależny jak teraz, nie chcesz być na utrzymaniu dzieci.

Szczegóły ofery

 • Umowę może zawrzeć klient w wieku od 30 do 60 lat

 • Umowa może być zawarta na okres od 10 do 35 lat

 • Okres płatności składki do 60, 65, 67 lub 70 roku życia

 • Kwota wypłacana emerytowi miesięcznie od 200 zł do 12 000 zł.

 • Tryb płatności składki: roczny, półroczny, kwartalny, miesięczny

 • Płatność świadczenia dożywotnio, nie krócej niż 15 lat. Jeśli klient nie przeżyje 15 lat na emeryturze, to jego świadczenie dziedziczą osoby uposażone (pozostała część do 15 lat wypłaty + jednorazowo 6 krotność świadczenia)

 • W przypadku trwałego inwalidztwa okres wypłat zaczyna się szybciej - od momentu nastąpienia tego przypadku

 • W przypadku nie dożycia do emerytury wszystkie zapłacone składki wracają do osób uposażonych

Przykładowe składki i sumy ubezpieczenia

Osoba w wielu 30 lat zawiera umowę na okres 30 lat (chce przejść na emeryturę w wieku 60 lat). Określa wysokość emerytury na 1500 zł, jego pierwsza składka miesięczna wyniesie 634,40zł i co roku będzie indeksowana o 3%

 • Po 30 latach suma wpłaconych składek wyniesie 362 270 zł. Klient może jednorazowo wypłacić  359 959 zł lub otrzymać dożywotnie świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie. W wieku 85 lat suma wypłaconych świadczeń miesięcznych wyniesie 468 000 zł a wieku 90 lat będzie to kwota 558 000 zł

 • Jeśli klient nie dożyje do wieku 60 lat to jego spadkobiercy otrzymają wszystkie wpłacone składki

 • jeśli klient umrze przed 75 rokiem życia to jego spadkobiercy otrzymają świadczenia 1500zł miesięcznie do końca 15 letniego gwarantowanego okresu wypłat + jednorazowo 9000 zł.

 • jeśli klient umrze po gwarantowanym 15 letnim okresie wypłat jego spadkobiercy otrzymają 9000 zł (6 krotne świadczenie miesięczne)

 • jeśli klient dozna całkowitego i trwałego inwalidztwa w okresie składkowym to świadczenie zacznie być wypłacane od tego momentu w pełnej kwocie 1500zł miesięcznie dożywotnio, niezależnie od długości faktycznego okresu składkowego.

Reasumując: Klient zawsze otrzyma świadczenie co najmniej w takiej wysokości, jaką wpłacił, a jeśli na emeryturze pożyje dłużej niż 15 lat to jego świadczenie przewyższy kwotę wpłaconych składek. Nie jest możliwa taka sytuacja, żeby klient odebrał w świadczeniu mniej niż wpłacił.

Wykres pokazujący sumę składek i sumę świadczeń prywatnej emerytury

Na wykresie powyżej można zobaczyć jak wyglądają składki oraz wypłata świadczenia dla przykładowej osoby.
W przykładzie klient w wieku 35 lat zawiera umowę na prywatną dożywotnią emeryturę w wysokości 3000 zł, która zacznie być wypłacana w wieku 65 lat.
Wykres pokazuje wysokość składki, sumę uzbieranego kapitału, wysokość świadczenia oraz sumę wypłaconych świadczeń.

Chcesz bezpłatnie wyliczyć składkę dla siebie?